Ko-med
81 888 63 33
Język: PL / EN

Centrum

Lekarze

lek. med. Anna Bis

W 1993 roku ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Po studiach rozpoczęła pracę w Specjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Puławach, gdzie pracuje do chwili obecnej. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Poradni  Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz w Oddziale Nefrologicznym i Stacji Dializ. Od 10 lat pracuje w Oddziale Pulmonologicznym oraz Poradniach Pulmonologicznej i Przeciwgruźliczej. Ukończyła specjalizację I i II stopnia z chorób wewnętrznych oraz specjalizację z chorób płuc. Czas wolny chętnie spędza na podróżach z rodziną oraz eksperymentowaniu w kuchni.

 

dr n. med. Marek Konieczny

W 1995 roku ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. W 1995 roku rozpoczął pracę w Specjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Puławach. W trakcie pracy na Oddziale Kardiologii ukończył specjalizację I i II stopnia w zakresie chorób wewnętrznych oraz kardiologii. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w AM w Lublinie. Brał udział w kilkudziesięciu programach klinicznych (II-IV faza), kilkakrotnie był wybrany na stanowisko koordynatora krajowego w badaniach klinicznych. Lubi jazdę na nartach, pływanie, wycieczki rowerowe, ciekawą książkę. Ceni sobie zacisze domowego ogniska.

 

lek. med. Paweł Walasek

W 2004 roku ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Po studiach rozpoczął prace w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Szpitala Specjalistycznego w Puławach. Od 7 lat pracuje w Oddziale Kardiologii i Poradni Kardiologicznej SPZOZ w Puławach. Zdobył specjalizację z chorób wewnętrznych i aktualnie jest w trakcie specjalizacji z kardiologii. Jest Wiceprezesem Puławskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum". Jego hobby to sport - piłka nożna, narciarstwo i turystyka.

 

lek. med. Anna Zams

W 1984 roku ukończyła Akademię Medyczną w Lublinie. Od początku swojej drogi zawodowej była związana ze Szpitalem Puławskim pracując do 2009 r w Oddziale Wewnętrznym oraz przez rok w Oddziale Kardiologii. Od 2001 pracuje również w Poradni Diabetologicznej. W 1991 roku uzyskała dyplom I stopnia a w 1997 roku II stopnia specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, w 2007 roku dyplom specjalisty diabetologii. Nieliczne wolne chwile spędza na uprawianiu ogrodu, słuchaniu muzyki oraz czytaniu książek.

 

lek. med. Iwona Woźniak

W 1997 roku ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Po stażu w 1998 roku rozpoczęła pracę w Poradni Medycyny Rodzinnej ZOZ Medical Sp. Z O.O. ,gdzie pracuje do chwili obecnej. Od 1999 do 2004 roku była związana ze Szpitalem Puławskim pracując w Oddziale Wewnętrznym . Rok później zdobyła specjalizację z chorób wewnętrznych. Jej pasją jest gotowanie oraz zwiedzanie ciekawych miejsc w Polsce jak i zagranicą.

 

lek. med. Agnieszka Strzelecka-Sosik

W 2000 roku ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie. Po studiach rozpoczęła pracę w Specjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Puławach, gdzie pracuje do chwili obecnej. W 2008 r. zdobyła specjalizację z chorób wewnętrznych, a w 2012 r. z diabetologii. Czas wolny chętnie spędza na podróżach oraz czytaniu książek.

 

lek. med. Marlena Bryczek

W 2002 roku ukończyła studia medyczne na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Lublinie.
W latach 2003-2008 pracowała w Specjalistycznym Szpitalu SPZOZ w Puławach na Oddziale Dermatologii. W 2010 r. uzyskała tytuł specjalisty dermatologii i wenerologii. Obecnie pracuje
w Poradni Dermatologicznej SPZOZ Puławy. Nieliczne wolne chwile spędza na podróżach i słuchaniu dobrej muzyki.