81 888 63 33
Język: PL / EN

Artykuły

Nowe leki w zaburzeniach lipidowych

2014-05-07

Zaburzenia gospodarki lipidowej jako czynnika ryzyka sercowo-naczyniowego stanowi istotny problem i wyzwania dzisiejszej medycyny. Hipercholesterolemia jest obecnie jednym z najczęściej diagnozowanym schorzeniem w Polsce.


Wiemy, że korzyści wynikające z obniżania cholestorolu są powszechnie znane, to w dalszym ciągu dość rzadko są osiągane w leczeniu. Mówi się nawet, że obecnie jedynie 8% Polaków z hipercholesterolemią osiąga zalecane stężenie cholesterolu, a częstość osiągania zalecanych celów u osób leczonych lekami hipolipemizującymi wynosi około 30%. Również wśród osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca kontrola hipercholesterolemii nie jest zadowalająca. Badania kliniczne w tym obszarze rokują na szybką zmianę takiego stanu i należy się spodziewać, że skuteczność nowych terapii będzie dynamicznie rosła. Mając na uwadze powyższe, w naszym ośrodku uruchomiony został program badawczy, w którym będziemy leczyć schorzenia lipidowe.Powrót do archiwum artykułów